พระมหาชนก (ฉบับการ์ตูน ภาพสีฯ)

โพสต์24 พ.ค. 2559 19:08โดยAdmin phayao2
พระมหาชนก (ฉบับการ์ตูน ภาพสีฯ)

พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ

พระมหาชนก ฉบับพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เป็นวรรณคดีในพระพุทธศาสนา ปรากฏอยู่ในทศชาติชาดก เนื้อเรื่องกล่าวถึง พระมหาชนกผู้ทรงกระทำความเพียรยิ่งยวด จนกระทั่งได้ครองราชสมบัตินำความเจริญมั่งคั่งแก่กรุงมิถิลาด้วยพระปรีชาสามารถ อยู่มาวันหนึ่งเสด็จประพาสอุทยาน ทอดพระเนตรเห็นต้นมะม่วงสองต้น ต้นที่มีผลดีถูกข้าราชบริพารดึงทึ้งจนโค่นลง ส่วนต้นที่ไม่มีลูกกลับตั้งอยู่ตระหง่าน พระมหาชนกทรงบังเกิดธรรมสังเวช ดำริจะออกผนวช

ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ เมื่อ พ.ศ. 2542 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดทำในรูปแบบของ "การ์ตูน" ซึ่งเป็นสื่อที่ช่วยให้อ่านได้ง่าย สนุก ได้คุณประโยชน์ โดยโปรดเกล้าฯ ให้ ชัย ราชวัตร ศิลปินผู้ชำนาญการเป็นผู้วาดรูป

บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จัดพิมพ์
Comments