10 นิสัย บอกได้ ใครสุขภาพจิตดี

โพสต์24 พ.ค. 2559 07:27โดยAdmin phayao2
10 นิสัย บอกได้ ใครสุขภาพจิตดี

 1. มองโลกในแง่ดี เบิกบานแจ่มใส มีอารมณ์ขัน

 2. ใจเย็น หรือโกรธง่าย แต่ให้อภัยเร็ว

 3. ปรับตัวเข้ากับสังคม และสิ่งแวดล้อมง่าย

 4. กล้าเผชิญปัญหา อย่างมีเหตุผล

 5. เข้าใจผู้อื่น เหมือนเข้าใจตัวเอง

 6. มีความเชื่อมั่นในตัวเอง ตั้งใจทำแล้วไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค

 7. ควบคุมอารมณ์และความรู้สึกได้อยู่เสมอ

 8. ไม่วิตกกังวล หรือคิดมาก

 9. มีการแสดงออกอย่างเหมาะสม เมื่อพบเรื่องสะเทือนใจ

 10. สามารถยินดีในความสำเร็จ หรือความสุขของผู้อื่นได้อย่างจริงใจ

จากลักษณะนิสัยทั้ง 10 ข้อนักวิจัยพบว่า นิสัยเหล่านี้ช่วยให้เราใช้ชีวิตอย่างเข้าใจโลกความเป็นจริงมากขึ้น หลีกเลี่ยงความเครียด ใช้ชีวิตบนความสุขและทัศนคติที่ดี เมื่อเรามีความสุขทั้งกายทั้งใจ ร่างกายมีสุขภาพดีขึ้นตามไปด้วย และที่สำคัญเป็นเคล็ดลับช่วยให้อายุยืนขึ้นด้วยนะ
ไม่
Comments